Móda Poly

Prohlášení o přístupnosti

Optimalizace:

  • Při tvorbě stránek bylo dbáno zásad WCAG 1.0 a metodiky Blind Friendly Web 2.3.
  • Základ stránek je tvořen značkovacím jazykem HTML5, vizuální podoba pomocí CSS 3
  • Zapnutý JavaScript pro běh stránek není nutný.

Klávesové zkratky - acceskeys:

Internet Explorer:

Mozilla Firefox, Netscape Browser:

  • stejná čísla jako u předchozího prohlížeče pouze bez použití Enter

Opera:

  • Shift + Esc + číslo jako u předchozího prohlížeče

Chrome, Safari:

  • Ctrl + Alt + Shift + číslo jako u předchozího prohlížeče

Vstupní a výstupní zařízení:

Stránky jsou nezávislé na vstupním a výstupním zařízení, lze jimi procházet za pomoci např. pouze myši či pouze klávesnice a zobrazovat je za pomoci internetových prohlížečů, textových prohlížečů, PDA zařízení, tabletů, projektorů nebo hlasových čteček.